Cao 104

Inspiratie omtrent werkgelegenheidsplannen (cao 104)

Enkele opvallende acties ter inspiratie:


Werving en selectie

 • Aanwerving 45+’ers, rekening houdend met vereiste competenties
 • Vacatures intern communiceren zodat medewerkers de kans krijgen om te solliciteren voor functies met andere arbeidsomstandigheden (o.a. ander uurrooster)


Ontwikkeling van competenties

 • Toegankelijkheid van opleiding verzekeren voor elke werknemer, ongeacht de leeftijd
 • Opleidingen voorzien om competenties en kwalificaties aan te passen aan veranderingen in werkomgeving en verwachtingen


Arbeidstijd en organisatie

 • Mogelijkheid tot opbouw anciënniteitsverlof
 • Targets en objectieven worden bijgesteld rekening houdend met tewerkstellingspercentage bij vermindering arbeidstijd
 • Invoering van flexibele werktijden in afdelingen waar het organisatorisch mogelijk is


Gezondheid

 • Jaarlijks gratis anti-griepvaccinatie (via arbeidsgeneeskundige dienst)


Ergonomie

 • Periodieke, preventieve analyse van mogelijke ergonomische aanpassingen aan machines en werkposten door arbeidsgeneeskundige dienst
 • Investeringen in infrastructuur en hulpmiddelen om de fysieke belasting van medewerkers te verlichten
 • Loopbaanontwikkeling
 • Periodieke functioneringsgesprekken voor alle medewerkers, ook voor ouderen om wederzijdse verwachtingen m.b.t. invulling functie in kaart te brengen


Download hier de fiche voor nog meer voorbeelden!

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED