Werkgelegenheidsplan 45+ (cao 104)

Werkgelegenheidsplan 45+ (cao 104)

Wat?

Op 27 juni 2012 hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad cao 104 afgesloten, die inhoudt dat werkgevers verplicht zijn een werkgelegenheidsplan op te stellen. Daarin geven ze een overzicht van de maatregelen die de onderneming treft om de werkgelegenheid van de werknemers van 45 jaar en ouder te behouden of te verhogen.


Voor wie?

Elke onderneming die meer dan 20 werknemers  in dienst heeft, dient een werkgelegenheidsplan op te stellen.


Inhoud

De werkgever kan kiezen om ofwel elk jaar een plan op te stellen, ofwel een meerjarenplan op te maken. In dit plan beschrijven zij de maatregelen die in de onderneming getroffen worden om de werkgelegenheid van de 45-plussers te behouden of zelfs te verhogen. Dit moeten niet noodzakelijk nieuwe maatregelen zijn, ook de maatregelen die reeds getroffen worden, mogen in het plan opgenomen worden.


In de cao zijn een aantal actiegebieden opgenomen:

  • werving en selectie
  • ontwikkeling van competenties
  • loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding
  • mogelijkheden om via interne mutatie een functie te verwerven, aangepast aan de evolutie van de mogelijkheden en de competenties van de werknemer;
  • aanpassing van arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden;
  • gezondheid en ergonomie;
  • erkenning van verworven competenties.

De werkgever kan zelf kiezen om te werken rond één of meerdere van deze actiegebieden, of een ander actiegebied dat niet in deze lijst voorkomt. De werkgever is verplicht om vooraf advies te vragen aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.


Nood aan inspiratie?     Wij hebben  enkele voorbeelden voor u verzameld!Meer info nodig?


Klik hier, en ontdek het sjabloon en alle verdere info over de werkgelegenheidsplannen, of neem contact op met Chinda Vong of Marjolijn Houben.

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED