Proefwerven

Chantiers expérimentaux travail faisable

Proefwerven werkbaar werk

Ter uitvoering van het sectoraal akkoord lanceert de sector het project ‘Proefwerven werkbaar werk’, waarin bedrijven uit de sector de kans krijgen om een testcase uit te werken rond het bevorderen van werkbaar werk.

Meer informatie  vindt u terug in het reglement:


Afin de mettre en œuvre l'accord sectoriel, le secteur lance le programme ‘Chantiers expérimentaux travail faisable’, à travers lequel les entreprises du secteur ont la possibilité de développer un projet de test pour la promotion du travail faisable.

De plus amples informations? Consultez le règlement:


COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

Last modification: 12/11/2018